מערכות
פתרונות לבנקאות וגזברות ארגונית
יבוא דפי בנק
ניהול תזרים מזומנים
תשלומים אלקטרוניים לספקים EDI
ניהול הלוואות
התאמות בנקים וכרטיסי אשראי
ניהול ניירות ערך
ניהול סיכונים פיננסיים
ניהול ערבויות ובטחונות
ניהול תשלומי מס"ב
מערכות  >>  פתרונות לבנקאות וגזברות ארגונית  >>  Silver.net V.Cash-Management

Silver.net V.Cash-Management

 


 

מערכת ניהול תזרים המזומנים, אינטגרטיבית לכל מערכות הליבה בארגון (מערכות ERP, הנה"ח, תקציב) מאחדת נתונים פיננסיים ממספר מקורות, לניהול תזרים מזומנים יעיל ומדויק:


 • ניתוח נתונים מדויק ורב-עוצמה הצגת נתונים פיננסיים בתזרים לפי אופי הפעילות, מאפשרת ניתוח נתונים מדויק, לקבלת החלטות עסקיות בזמן אמת
 • שליטה ובקרה מלאים שליטה ובקרה מלאים על הוצאות והכנסות הארגון
 • ניהול תחזיות מלא  ניהול תחזיות תזרים מזומנים ברמות וודאות שונות, למניעת גורם ההפתעה
 • אינטגרציה מלאה יכולת לאחד אפליקציות לניהול השרשרת הפיננסית הבין-ארגונית, וניהול תזרים מזומנים גלובאלי (Global Cash management )
 • Global Cash Management -אפשרות לחברות בינלאומיות לנהל באופן מרוכז או מבוזר, תזרים מזומנים גלובאלי
 • ביצוע פעולות מגדילות רווח, בזמן אמת  ללא עלות נוספת, כדוגמת ניוד כספים והעברות בין חברתיות

 

 

 • שיפור מלא בפרודוקטיביות של העובדים עובדי מחלקת הכספים והגזברות מקבלים את היכולת לייעל את עבודתם השוטפת תוך חיסכון ניכר בזמן עבודה, שאינו מתבזבז על איחוד והדבקת מידע ממקורות שונים
 • פתרון אינטרנטי בגרסת WEB המאפשר עבודה מרחוק, מכל מקום ובכל זמן
 • מיקוד בשיפור תהליכים עסקיים שאותם יש לצמצם בשל היותם תהליכים שאינם בעלי ערך מוסף לחברה
 • תמיכה מלאה בניהול תהליכים עסקיים סביבת עבודה גמישה, המותאמת באופן פרטני למתודולוגית העבודה בכל בארגון
 • הגנה על רווחי החברה, הפחתת סיכונים הנובעים מניהול נתונים אישי בלתי מבוקר, המבוצע על ידי המנהלים ללא גישה למידע מאוחד ממקורות שונים

 

 למד עוד-הורד דף מידע על הפתרון>

 

מאפיינים:


מחברת גזברות וירטואלית גמישה

 •  הצגת תנועות בפועל ותנועות צפויות ממערכות הליבה השונות בארגון

 • מחולל מחברת גזברות, המאפשר לבנות סביבת עבודה המותאמת באופן פרטני למתודולוגית העבודה בארגון
 • בנייה גמישה של מחברת גזברות ברמות שונות ובפירוטים שונים, כולל נוסחאות פנימיות
 • תצוגה במסך אחד, חתך תקופות שונות זו ליד זו
 • ביצוע העברות אלקטרוניות, המרות, אונקולים ופיקדונות לסגירת יום העסקים מול הבנק
 • הוספת פעולות חזויות (תקבולים/תשלומים): הזנת פרטי תנועות, תוך ציון תאריך ערך רצוי, אסמכתאות, פרטים וכיו"ב
 • הזנת תנועות מחזוריות על ציר הזמן
 • ניהול מעקב אחר פירעונות שיקים, תוך העברת שיקים שלא נפרעו ליום העוקב
 • ביצוע התאמה תזרימית
 • מיון הנתונים והצגתם לפי סעיפי תזרים המזומנים
 • הצגת חשיפה מטבעית ברמות שונות
 • שמירת היסטוריה לצורך הפקת דו"חות וניתוח נתונים

 

ניהול תזרים מזומנים ברמות וודאות שונות

 

 • תזרים יומי Actual ; תזרים לטווח הקצר – של הימים הקרובים; תזרים לטווח הבינוני – לרבעון הקרוב           (Forecast); ותזרים לטווח ארוך –  תוך הפיכת התקציב לתקציב תזרימי
 • השוואת תחזית מול ביצוע: התאמה תזרימית להשוואת נתוני הבנקים מול נתוני התחזית
 • השוואת ביצוע מול תקציב, המהווה כלי לבדיקה עצמית
 • תחזית תקופתית עתידית: ניהול תזרים מזומנים על ציר הזמן, תוך מיון הנתונים לרמות ודאות (הוראות תשלום, חשבוניות, הזמנות, תקציב וכיו"ב)
 • שינוי ועדכון נתוני תנועות תחזית התזרים (שינוי תאריך לתנועה/הקפאת תנועה)

אינטגרציה מלאה ואיחוד נתונים פיננסיים ממספר מקורות
  

 • מערכת ניהול תזרים מזומנים אינטגרטיבית, המאחדת מידע ממערכות הליבה השונות בארגון (ERP, הנה"ח, תקציב)
 • יישום הפתרון כולל הקמת Metadata, ניטור ובקרה מלאה על תהליכי אינטגרציה בשילוב הצרכים הייעודיים של הארגון
 • Silver.net V.Treasury מהווה מחסן נתונים (Data Warehouse) פיננסי מלא
 • חתכים מורכבים המגדירים מדדים הנדרשים לקבלת           

תשובות לשאילתות וצירופיהם, נמצאים בתוך קוביה וירטואלית המאפשרת לקבל במהירות וביעילות תמונה רבת מימדים של המידע הנדרש

 

אבטחת מידע
 

 • ניהול משתמשים וסיסמאות בצורה מקומית או קישוריות ל- Active Directory ארגוני, לצורך אימות משתמש
 • שיוך משתמש לתפקידים לצורך ניהול הרשאות למשאבים (ברמת תפקיד)
 • ניהול הרשאות פרטני ברמת משתמש (מחברות, חשבונות בנק וכיו"ב)
 • אחסנת נתונים במסד נתונים סטנדרטי כגון Oracle, MS SQL

 
ניוד כספים

 • ניתן לשלב מודול שידור ניהול ממסרים אלקטרוני (EDI) להוראות העברה בין חשבונות הבנק של  החברה/הקבוצה בשקלים ומט"ח לבנקים בארץ ובחו"ל

 • שידור ממסרים אלקטרוניים לבנק (EDI), בהתאם להרשאות חותמים, לפי סכום וחשבון בנק
 • ביצוע העברות בין חברתיות בחשבונות הקבוצה: ליווי ההעברה במכתב על פי תבנית המסמך הקיים בארגון
 • רישום פקודות יומן מתאימות בספרים
 • ביצוע המרות בין המטבעות, תוך ציון שער ההמרה הרצוי (ברירת מחדל-שער יציג)

 
ממשק משתמש דינאמי מונחה תוצאות

 

 • ממשק אינטרנטי מתקדם: מערכת בגרסת WEB המאפשרת עבודה מכל מקום
 • מומחי עיצוב ותכנון עיצבו ממשק פונקציונאלי למשתמש, המאפשר עבודה על מספר חלונות במקביל, לקבלת תמונה מלאה
 • הגדרת סעיפי תזרים גמישה: הוספה, הורדה ועדכון דינאמי בכל עת
 • הצגת סעיפי התזרים במגוון רחב של תצורות בדו"חות וכן במסכי העבודה
 • הגדרת תצורות שונות ברמת המשתמש

 
Global Cash Management

 

 • פתרון מודולרי לחברות מקומיות ועד חברות בינלאומיות, לניהול מרוכז או מבוזר של תזרים המזומנים הגלובאלי Global Cash Management
 • ניהול מגוון סוגי חשבונות: חח"ד, מט"ח, ני"ע, פיקדונות מכל הסוגים וכן שערי מט"ח, שוברים, שערים מצטלבים וכרטיסי אשראי מכל בנק נבחר בארץ
 • ניהול כל סוגי החשבונות מבנקים בחו"ל

 

 

ניהול אונקולים, פקדונות ועסקאות הגנה
            

      ניהול תחזית תזרים מזומנים:

 • ניהול אונקולים ופיקדונות: פירעון מלא, חלקי, חידושים
 • תמיכה בשיטות עבודה הנהוגות בבנקים השונים
 • הצגת הנתונים בתזרים המזומנים, ומתן אפשרות לחלוקת קרן, ריבית ועמלות
 • אפשרות רישום פקודות יומן והפקת מסמכים רלוונטיים
 • הצגת נתוני הבנק של היתרות והפיקדונות
 • בדיקת הריביות שחויבו בבנק אל מול התחזית
 • ניהול עסקאות הגנה שכיחות כדוגמת אופציות וFWD-
 • ניהול חשיפה מטבעית לגידור הסיכונים

 
הפקת דו"חות מתקדמים

 •  מחולל דו"חות מתקדם מאפשר הפקת דו"חות בפורמט אקסל או PDF לשמירה והדפסה

 • הפקה של מגוון דו"חות מתקדמים, באמצעות ביצוע שאילתות על מאגר נתונים: הצגת דו"חות ברמות ודאות שונות לפי עץ סעיפי התזרים: ישויות, בנקים, חשבונות, מטבעות ועוד, בהתאם למבוקש
 • ניתוח תזרים היסטורי: כלל הנתונים נשמרים בבסיס  נתונים ואינם נמחקים, הפקת דו"חות בחתך תאריכים שונים, בהתאם לצורך

 
הטמעה מהירה בארגון

 

 • לרשותך עומדים מומחי יישום פיננסי, המאפשרים הטמעה מהירה של הפתרון, בהתאם למתודולוגית העבודה בארגון
 • משך פרויקט ממוצע: חודשיים ועד שלושה חודשים
 • מערכת רב-חברתית, וגמישות מלאה באיפיון עץ סעיפים המותאם פרטנית לארגון
 • ניהול ברמת בנקים ו/או חשבונות ו/או מטבעות

 

שולחן עבודה פיננסי

 

 • פתרון מודולרי לניהול הבנקאות הארגונית -V.FRM- מאפשר בכל עת להרחיב את שולחן העבודה הפיננסי באמצעות שילוב מודולים נוספים: ניהול הלוואות: זמן קצר וארוך, פיקדונות ואג"ח, מחולל התאמות: בנקים, כרטיסי אשראי והתאמות כלליות, ניהול סיכונים וכן ניהול ערבויות

תמיכה בהעברות זה"ב בהתאם לתקנת בנק ישראל

 •   התאמה לתקנת בנק ישראל בנושא העברת כספים בש"ח לבנק מקומי אחר, בסכומים גבוהים, בציון מספר זה"ב – IBAN
 • בקרה מלאה ותמיכה בהעברות בנקאיות בסכומים גבוהים בזמן אמת  RTGS- Real Time Gross Settlement

 

שירות ותמיכה

 • צוות מומחים עומד לשירותך בטלפון או באינטרנט

 • מגוון אמנות שירות SLA: חבילת בסיס, כסף או זהב

 
אתר גיבוי ויצירת תרחיש DRP

 • אפשרות להעתקת המערכת לאתר גיבוי ואחזקתו למקרה חירום וכן יצירת תרחיש DRP

 

  משרות | כניסת לקוחות | מפת האתר | פורום | צור קשר  
משרדי החברה: רח' נירים 3, תל אביב 67090 972-3-6881808+       בניית אתרים CDTech