V.Treasury

V.Treasury
ניהול תזרים מזומנים

All in One Place – Top notch advance tools for planning, monitoring & forecasting the company’s cash ow

הפתרון המקיף ביותר לניהול תזרים מזומנים בארגון – כלים טכנולוגיים מתקדמים לתכנון, בקרה, תחזית וביצוע פעולות ישירות מתוך המערכת.


פתרון של סילברנט

Silver.net Cash Management
אינטגרציה מלאה לשכבות המידע הבנקאי והתחזיתי במקום אחד
כלים מתקדמים וגמישים לבניית מחברת גזברות בהתאם לסוג ורמת הפעילות
בנייה על פי פרמטרים מובילים לפי בחירה – חברות / יישות משפטית / תקופת זמן / מטבע ועוד
בניית עץ סעיפים בהתאם לאופי הרישום וניהול תזרים מזומנים בארגון
סיווג תנועות תזרימי לשיוך אוטומטי לכל סעיף תחת היררכיית הארגון
אי איבוד מידע – סעיפים שלא סווגו ייכנסו תחת סעיפי ברירת מחדל במחברת, תוך יכולת סיווג עצמאית של המשתמש
שליטה, בקרה ותכנון בהתאם ליתרות הסגירה החזויות
עדכון נתונים עצמאי בקביעת שיטות דריסה או גלגול
למידה עצמית אוטומטית של המערכת בניהול והצגת הנתונים בהתאם לרמת הוודאות הגובהה ביותר
בניית תחזיות קצרות ואורכות מועד
סימולציות בהרצת תרחישים תזרימיים
הפקת דוח תזרים מזומנים ב- EXCEL ו- PDF לצורך הצגת תמונת מצב תזרימית עדכנית ביותר
יכולת ניהול משתמשים פנימית ישירות מתוך חיבור ל- AD הארגוני

מה מציע הפתרון שלנו

הפתרון המלא והשלם ביותר עבור כל ארגון המעוניין להתייעל ולנהל את תזרים המזומנים בצורה מרוכזת ומסודרת.

ניהול פעילות ליבה משמעותית כל כך, דורשת מערכת מתקדמת וגמישה, המספקת את הכלים המתאימים לניהול שוטף ומשתנה של תזרים המזומנים.

האפשרות לרכז אוטומטית את כל שכבות המידע, תוך בניית מחברות גזברות למגוון פעילות עסקיות, מעניקה את היכולת לבצע תחזיות בטווחי זמן שונים ולתכנן נכון יותר ומהר יותר תזרים עתידי בחברה –  בהתאם לאירועים שונים.

היתרונות העיקריים של הפתרון

 • פתרון שלם מקצה לקצה
 • ריכוז מידע מבוקר ואוטומטי
 • בניית מחברות גזברות גמישה לפי בחירה
 • תשלומים והעברות בינחברתיות מתוך המחברת
 • תחזיות בטווחי זמן שונים ובלתי מוגבלים
 • תקציב תזרימי
 • המלצות לביצוע פעולות לגזבר

טופס ליצירת קשר

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אלייך בהקדם


  • תמיכה
  • מכירות
  • יישום ופרוייקטים
  • שיווק
  • בנקאות פתוחה וחדשנות
  • פיתוח
  • הנהלה
  • גבייה והנה''ח