B2B הלוואות לעסקים עם V.Loan

V.Loan
ניהול מרוכז וטיפול במגוון סוג הלוואות B2B ניתנות ונלקחות

Treasury Management

Advance Complementary models to Silver.net Cash Management systems, under Innovative toolbox for a wide rage of treasury operations management.

מודולים משלימים מתקדמים כחלק מפתרון אינטגרטיבי למערכת ניהול תזרים מזומנים, תחת ארגז כלים טכנולוגי חדשני למגוון רחב של ניהול פעילויות גזברות בארגון.


פתרון של סילברנט

 • פתיחת כל סוג הלוואה לכל צד, כולל הזנת פרטי העסקה
 • עדכון פרמרטים גורפים הרלוונטיים למספר רב של הלוואות צמודות
 • מנגנון אוטומטי המתריע במייל, על תאריכי סיום ההלוואה/ פירעונות
 • יצירה אוטומטית של לוח סילוקין
 • עדכון הלוח כולל חגים, ימי חופשה ומנוחה בארץ ובחו”ל (ימים לא עסקיים)
 • רישום פקודות יומן בנושא העמדת הלוואות ופירעונן, פקודות שיערוך ועוד
 • הפקת דוחות מתקדמים: תחזיות פירעונות, שערוך הלוואות, רשימת הלוואות, ניצול אשראי ועוד
 • ביצוע יכולת פירעון מוקדם, גלגול, ביטול תשלומים, ועדכון מיידי בהלוואות המקושרות.
 • ביצוע חישוב ועדכון רכיבי הצמדת ריבית (פריים, בנק ישראל, ליבור עוד), מדדים (מחירים, תשומות הבנייה ועוד) ומטבעות
 • הסבה והקמת גורמים במערכת באמצעות תהליכי פיתוח מתקדמים
 • בקרת עמלות בנק אשר נגבו בגין עסקת ההלוואה

היתרונות העיקריים של הפתרון

V.Loan הינה תוכנה לניהול הלוואות מבת סילבר.נט, המהווה הפתרון המאפשר שליטה וניהול תחת מספר מודולים מרכזיים לניהול מלא בגזרות הפעילות הגזברית בארגון. היכולת לביצוע פעולות העברות בתוך הקבוצה, ניהול הלוואות B2B, ערבויות, עסקאות הגנה, חשיפה מטבעית, מעקב אחר נתוני ריבית, תקבולים, חלוית, אשראי, סיכונים ועוד, מעניקים ערך משמעותי בארגון כאשר הכל מרוכז במקום אחד. בכך, אנשי הכספים מקבלים יכולת ניהול ושליטה על נתונים קריטיים בזמן אמת, תחת שפה אחידה, במערכת קלה ונוחה לתפעול, אשר בסופו של דבר מעניקה להם היכולת לקבל החלטות מושכלות במהירות ובביטחון.

טופס ליצירת קשר

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אלייך בהקדם


  • תמיכה
  • מכירות
  • יישום ופרוייקטים
  • שיווק
  • בנקאות פתוחה וחדשנות
  • פיתוח
  • הנהלה
  • גבייה והנה''ח