תוכנה לניהול הלוואות

V.Loan
V.Loan - ניהול מרוכז וטיפול במגוון סוגי הלוואות כולל הלוואות B2B ניתנות ונלקחות

מערכת V.Loan בגרסת WEB, לניהול וטיפול בהלוואות ניתנות (כולל ניהול אג”ח שהונפקו), הלוואות נלקחות וטיפול בפיקדונות.

המערכת יכולה להוות כחלק מפתרון מקיף יותר באמצעות מערכת V.Tresury, לניהול תזרים מזומנים מלא.


הפתרון של סילברנט

המערכת מנהלת הלוואות / פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך, תוך כדי הזנת ההסכם, ובאופן אוטומטי חישוב לוח סילוקין של תשלומי הקרן, הריבית וההצמדות.

תמיכה בכל סוגי / מסלולי ההלוואות: קרן שווה, שפיצר, בלון, אונקול, אגרות חוב, מס’ תשלומים (כולל תקופת גרייס), פדיון קרן (כולל נפדית לשיעורין), ריבית (פריים+/-, צמודה, משתנה), עמלות נוספות, הצמדה למדדים שונים – כמו גם הקמת מסלולים ייחודיים.

 

 • פתיחת כל סוג הלוואה לכל צד, כולל הזנת פרטי העסקה
 • עדכון פרמרטים גורפים הרלוונטיים למספר רב של הלוואות צמודות
 • מנגנון אוטומטי המתריע במייל, על תאריכי סיום ההלוואה/ פירעונות
 • יצירה אוטומטית של לוח סילוקין
 • עדכון הלוח כולל חגים, ימי חופשה ומנוחה בארץ ובחו”ל (ימים לא עסקיים)
 • רישום פקודות יומן בנושא העמדת הלוואות ופירעונן, פקודות שיערוך ועוד
 • הפקת דוחות מתקדמים: תחזיות פירעונות, שערוך הלוואות, רשימת הלוואות, ניצול אשראי ועוד
 • ביצוע יכולת פירעון מוקדם, גלגול, ביטול תשלומים, ועדכון מיידי בהלוואות המקושרות.
 • ביצוע חישוב ועדכון רכיבי הצמדת ריבית (פריים, בנק ישראל, ליבור עוד), מדדים (מחירים, תשומות הבנייה ועוד) ומטבעות
 • הסבה והקמת גורמים במערכת באמצעות תהליכי פיתוח מתקדמים
 • בקרת עמלות בנק אשר נגבו בגין עסקת ההלוואה

אופציות להרחבה:

 • ממשק קליטת קובץ (“יבוא”) להזנת “גורמים” במערכת הכוללים את כל הפרטים הנחוצים לרבות שמות, כתובת דוא”ל וכו’.
 • ממשק מול מערכות מערכות המשך בארגון, הנהלת חשבונות (כולל הזרמת פקודות יומן), מערכת פיננסית (ERP) ועוד.
 • ניהול משתמשים פנימי כולל בניית חוקיות בסיסמאות והרשאות (ישירות מתוך ה-AD הארגוני).
 • בניית מכתבי הלוואה בהתאם לצורכי ואפיון הלקוח.

מערכת V.Loan בגרסת WEB, לניהול וטיפול בהלוואות ניתנות (כולל ניהול אג”ח שהונפקו), הלוואות נלקחות וטיפול בפיקדונות.

המערכת יכולה להוות כחלק מפתרון מקיף יותר באמצעות מערכת V.Tresury, לניהול תזרים מזומנים מלא.

היתרונות העיקריים של הפתרון

V.Loan הינה תוכנה לניהול הלוואות מבת סילבר.נט, המהווה הפתרון המאפשר שליטה וניהול תחת מספר מודולים מרכזיים לניהול מלא בגזרות הפעילות הגזברית בארגון. היכולת לביצוע פעולות העברות בתוך הקבוצה, ניהול הלוואות B2B, ערבויות, עסקאות הגנה, חשיפה מטבעית, מעקב אחר נתוני ריבית, תקבולים, חלוית, אשראי, סיכונים ועוד, מעניקים ערך משמעותי בארגון כאשר הכל מרוכז במקום אחד. בכך, אנשי הכספים מקבלים יכולת ניהול ושליטה על נתונים קריטיים בזמן אמת, תחת שפה אחידה, במערכת קלה ונוחה לתפעול, אשר בסופו של דבר מעניקה להם היכולת לקבל החלטות מושכלות במהירות ובביטחון.

טופס ליצירת קשר

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אלייך בהקדם


  • תמיכה
  • מכירות
  • יישום ופרוייקטים
  • שיווק
  • בנקאות פתוחה וחדשנות
  • פיתוח
  • הנהלה
  • גבייה והנה''ח